biologija 

biologijakp.webs.com

Blog

Dupljari

Posted by [email protected] on April 25, 2014 at 3:10 PM

Dupljari (Coelenterata) su najniže prave višećelijske životinje (Eumetazoa) koje žive isključivo u vodi i to u ogromnoj većini slučajeva u morskoj vodi. Imaju radijalno simetrično telo na kome se razlikuje jedna glavna, uzdužna osa oko koje su zračno (radijalno) raspoređeni razni organi. Organi se ponavljaju onoliko puta koliko ima zrakova. Dupljari imaju sposobnost regeneracije.

 

Telo dupljara ima izgled dvoslojnog meška koji je otvoren na jednom kraju. U unutrašnjosti meška nalazi se gastro-vaskularna duplja koja je u kontaktu sa spoljašnjom sredinom preko jednog jedinog otvora - usnog. Kroz ovaj otvor se istoveremeno i izbacuju nesvareni delovi hrane. Oko usnog otvora nalazi se venac zračno raspoređenih pipaka koji hvataju plen.

 

Dupljarima pripadaju dva tipa životinja:

 

žarnjaci (Cnidaria)

rebronoše (Ctenophora).

Dupljari nisu monofiletska grupa, te ovaj naziv treba odbaciti i koristiti se nazivima tipova.

Categories: Zoologija

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments

biologija