biologija 

biologijakp.webs.com

Blog

Zakazana sednica UO SBD na temu održanog takmi�?enja iz biologije za osnovne škole

Posted by [email protected] on March 7, 2016 at 4:10 PM

S obzirom na pristigle primedbe sa takmičenja za osnovne škole, zakazana je sednica Upravnog odbora SBD za sredu 9.3.2016. u 14h sa dnevnim redom:

1. Analiza opštinskog takmičenja iz biologije za osnovne škole održanog 6.3.2016.

UO SBD je na sednici održanoj 9.10.2016. formirao Odbor za organizaciju takmičenja iz biologije za osnovne i srednje škole u sastavu prof. dr Željko Tomanović, član UO SBD i dekan BF, prof dr Goran Anackov, član UO SBD i direktor Departmana za biologiju PMF Novi Sad, i Ana Blečić, profesor biologije, predsednica Komiteta za obrazovanje SBD i član UO SBD. Na njihovu preporuku UO SBD je poverio neposrednu organizaciju takmičenja za osnovne škole Biološkom fakultetu u Beogradu, a za srednje škole Departmanu za biologiju PMF Novi Sad. Dogovoreno je da svaki od neposrednih organizatora autonomno formira sopstveni stručni tim za izradu testova, kao i tehničko-operativni tim za njihovu izradu. Zbog uvek prisutnih sumnji u tajnost tekstova, dogovoreno je da niko sem odgovornih lica nema uvid u njihov sadržaj. Ni na koji način nisu prejudicirani ni sadržaj, kriterijumi, ni norme, a kalendar i pravilnici su jednoglasno usvojeni i javno objavljeni na sajtu društva.

Tok i rad sednice, zaključci i odluke biće objavljeni na sajtu Društva.

Categories: Obavestenja

biologija