biologija 

biologijakp.webs.com

Blog

Misljenje aktiva nastavnika biologije iz Panceva

Posted by [email protected] on March 7, 2016 at 4:20 PM

Poštovani,

Moramo da Vam se obratimo za pomoć u širenju vesti o jednoj nepravdi koja se nanosi najboljim učenicima ove države koji vole biologiju, učestvuju na takmičenju i uspešni su na takmičenjima.

Naime, iz godine u godinu se ti isti učenici sistematski obeshrabruju na takmičenjima zbog toga što se zaduženi za pravljenje testova ne pridržavaju zadatih propozicija kao ni sadržaja iz odobrenih udžbenika biologije za osnovnu školu.

Pretpostavljamo da će Vam proslediti testove sa opštinskog takmičenja. Potrebno je samo da pogledate zadate propozicije tj. do koje teme je rečeno da će biti testovi i da pogledate sadržaj testa. U svim razredima ima nekoliko pitanja koja nisu u skladu sa propozicijama kao ni iz odobrenih udžbenika. Pitanja su iz lekcija koje se obrađuju posle navedenih lekcija u propozicijama Takođe, testovi nisu bili prilagođeni uzrastu učenika. Na neka pitanja nema odgovora ni u jednom odobrenom udžbeniku a u propozicijama se kaže da se za sve nivoe takmičenja koriste odobreni udžbenici biologije za osnovnu školu a ne enciklopedije.

Samo neke primere da Vam iznesemo: neka pitanja u testu za peti razred se tako detaljno obrađuju samo u šestom razredu (Kako se kreće tripanozoma?). U testovima se pojavljuju nazivi živih bića kojih nema ni u jednom odobrenom udžbeniku ili koji se rade posle lekcije o cvetu i oprašivanju (Psilotum, Pirokoka, Hlamidomonas, Ešerihija, Cimbela, Banijana, Filoksera), delovi cveta posebnih predstavnika (npr.narcisa) koji se ne uče u osnovnoj školi. U šestom razredu se traži gradivo ontogenetskog razvića i određivanje pripadnosti beskičmenjaka celomskim deuterostomijama ili protostomijama i to za određene predstavnike. U sedmom razredu ima pitanje o limfnim žlezdama koje još nisu obrađene, latinski nazivi mišića, itd. Nacionalne manjine su takođe imale problema sa prevodima naziva živih bića koji su bukvalno prevedeni i gramatički netačni. Ovo su samo neke od neregularnosti, detaljno ćemo obrazložiti svako problematično pitanje u pismima koja slede posle ovog!

Na facebook stranici postoji grupa Nastavnici biologije, pogledajte komentare, dosta opština je bojkotovalo takmičenje zbog preteških i neadekvatnih pitanja!

Pogledajte i prosudite sami! Poštenije bi bilo da nama i učenicima kažu da nema novca za održavanje takmičenja!

S poštovanjem,

Razočarani nastavnici biologije iz Pančeva

Categories: Takmicenja

biologija