biologija 

biologijakp.webs.com

Blog

Misljenje aktiva nastavnika biologije iz Zrenjanina

Posted by [email protected] on March 7, 2016 at 4:20 PM

PRIGOVOR NA NAČIN SASTAVLjANjA TESTOVA ZA OPŠTINSKO TAKMIČENjE IZ BIOLOGIJE ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA

Poštovani/a,

U Pravilniku o takmičenju, koji je objavljen i prosleđen učesnicima i realizatorima je u Napomeni naveden osnov za sastavljanje takmičarskih zadataka (planovi i programi, odobreni udžbenici i obrazovni standardi).

Na žalost, već pri prvom uvidu u testove za sve razrede bilo je očigledno da postoji veliki broj pitanja i zadataka, koji nisu u skladu sa navedenim okvirom (posebno na ovom uzrastu dece) i za koje se ne može utvrditi smisao i razlog, osim ako je sastavljačima testa bila namera da diskredituju i omalovaže obiman i naporan rad nastavnika i učenika.

Broj pitanja i zadataka koji nisu bili u skladu sa nastavnim planovima i programima i obrazovnim standardima je na ovom nivou takmučenja bio nedopustivo velik.

Zahtevamo da nam u što kraćem roku odgovorite na sledeća pitanja:

Da li zaista organizatori smatraju da deca od 11 do 14 godina moraju da poznaju više desetina narodnih naziva vrsta ili prevoda stručnih naziva, koji se pominju u više od po 5 udžbeničkih kompleta po razredu, ili se i ne pominju u njima?

Kakav je cilj formulisanja ukupno 19 pitanja otvorenog tipa, osim da se pregledanje testova (u našem slučaju više od 220) otegne u nedogled?

Da li su nebulozne rečenice (npr u 8. i 19. pitanju testa za sedmi razred) prošla neophodnu kontrolu i evetualnu reviziju?

Zašto je u Pravilniku uopšte definisan deo gradiva iz kojeg će biti proveravano znanje, ako se dogodilo da se pitanja i zadaci odnose na delove gradiva koji još nisu obrađivani (paprati u petom, limfna tkiva u sedmom…).

Čemu provera znanja iz delova gradiva koji prevazilaze osnovnoškolski uzrast (protostomije i deuterostomije, ontogeneza sa citodiferencijacijom, histogenezom i organogenezom, helicere, pedipalpi…)

Da li je postojala namera organizatora da se za organizaciju preuzme kompletna suma sredstava, a da se na višim nivoima takmičenja pojavi što manje učesnika?

Ovom prilikom vas takođe obaveštavamo da ogromna šteta, naneta ovom lakrdijom od takmičenja ne bi mogla biti ispravljenja čak ni kad biste tokom sutrašnjeg dana svim angažovanim profesionalcima isplatili pripadajuće honorare za celodnevni rad van radnog vremena (što se gotovo sigurno neće ni desiti). Sve ovo nije bilo vredno ni jedne suze (a bilo ih je mnogo) dece, koja su razočarano odlazila sa današnjeg sramnog skupa.

Možete biti sigurni da bez pronalaženja lično odgovornih osoba za današnje „propuste“ u buduće ne možemo učestvovati u nečasnim radnjama ovog tipa na budućim takmičenjima.

S poštovanjem,

Aktiv nastavnika biologije

opštine Zrenjanin

U Zrenjaninu, 6.3.2016. Zrenjanin

Categories: Takmicenja, Obavestenja

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

1 Comment

biologija