biologija 

biologijakp.webs.com

Blog

Misljenje aktiva nastavnika biologije iz Mladenovca

Posted by [email protected] on March 7, 2016 at 4:25 PM

OŠ „Momčilo Živojinović“

Kralja Aleksandra Obrenovića 25

11400 Mladenovac

Prigovor na opštinsko takmičenje iz biologije, održanog 6. 3. 2016. godine

Aktiv nastavnika biologije opštine Mladenovac nakon realizacije i pregledanja testova zaključio je sledeće:

1. Težina i sadržaj testova neprimereni su za ovaj uzrast učenika;

2. Zadaci su iz gradiva koje programom nije obuhvaćeno;

3. Pojedini zadaci nisu jasno formulisani i metodički nisu ispravno izrađeni;

4. Slike nisu jasno obeležene;

5. Postoje krupne greške u ključu;

6. Mnogi od pojmova koji su zahtevani ne postoje u udžbenicima za osnovnu školu;

7. Insistiralo se na prostoj reprodukciji gradiva, a ne na povezivanju, logičkom zaključivanju i korelaciji, što nije u skladu sa naprednim nivoom postignuća;

Zahtevamo da se ponovo razmotre propozicije takmičenja, u smislu broja bodova potrebnih za plasman na viši rang takmičenja.

Takođe, tražimo formiranje komisije koja će proveravati težinu testova i njihovu primerenost uzrastu dece u Osnovnoj školi.

Aktiv nastavnika biologije opštine Mladenovac

 

Categories: None

biologija