biologija 

biologijakp.webs.com

Blog

Izvestaj sa sednice SBD

Posted by [email protected] on March 9, 2016 at 4:40 PM

Na vanrednoj sednici Upravnog odbora SBD održanoj 09.03.2016. je analizirana situacija oko nedavno održanog opštinskog takmičenja iz biologije za osnovne škole. Sednici su pored članova Upravnog odbora prisustvovali i predsednik SBD prof. Jelena Knežević-Vukčević i članovi Nadzornog odbora SBD-a, prof. Dr Borivoj Krstić i dr Stanislava Stošić-Grujičić .

Upravni odbor je zaključio:

 

1. Da su testovi za opštinsko takmičenje bili neprimereno teški, neadekvatni tom nivou takmičenja i afirmaciji kvaliteta rada đaka i nastavnika. Ovakav vid testova nije u funkciji popularizacije biologije i zalaganja za biologiju.

 

2. Svim učesnicima opštinskog takmičenja biće dodeljena priznanja za učešće na opštinskom takmičenju.

 

3. Svi učesnici opštinskog takmičenja imaju pravo učešća na daljim nivoima takmičenja (okružnom/gradskom).

 

4. Pitanja i zadatke za gradsko takmičenje neće sastavljati autori testova za opštinsko takmičenje (prof. Dr Jelena Stanisavljević, Biološki fakultet, Beograd i Dragan Đurić, profesor biologije, Gimnazija u Valjevu).

 

5. Sastav komisije za realizaciju sledećih nivoa takmičenja iz biologije za osnovne škole i revizorskog tima za praćenje njihovog kvaliteta biće javno saopšten odmah po izboru od strane SBD. Za dalje takmičenje važiće ista pravila, a kvalitet i nivo biće prilagođen tom nivou takmičenja.

 

6. Sve primedbe na kvalitet i materijalne greške u testovima će razmatrati članovi Komiteta za obrazovanje SBD koji mogu u svoj rad uključiti i kolege profesore i nastavnike, prema sopstvenoj proceni. Rok za izjašnjavanje članova Komiteta za obrazovanje je 7 dana.

 

Odlukom Upravnog odbora, u radu neće učestvovati članovi Komiteta za obrazovanje prof. Dr Jelena Stanisavljević, Biološki fakultet, Beograd i Dragan Đurić, profesor biologije, gimanazija u Valjevu, autori testova za opštinsko takmičenje.

Upravni odbor se izvinjava učesnicima takmičenja, njihovim nastavnicima i roditeljima što njihov trud i zalaganje nisu adekvatno podržani i vidljivi.

UO SBD će u narednom periodu početi razgovore i aktivnosti na reorganizaciji načina pripreme i vođenja takmičenja za sledeći period.

 

U Beogradu, 09.03.2016.

 

Prof. Dr Jelena Knežević-Vukčević,

Predsednik Srpskog biološkg društva

 

Dr Duško Blagojević,

Predsednik Upravnog odbora Srpskog biološkog društva

preuzeto http://www.serbiosoc.org.rs/?p=392

Categories: Obavestenja

biologija